Trụ sở chính

MANUTRONIC VIETNAM
Add: No 7, TS5 Road, Tien Son IZ.Bac Ninh, Vietnam
Phone: (84-2413) 710499
Website: http://.manutronics.vn
Email: info@manutronics.vn
 

Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Add: 191 Cách Mạng Tháng 8, HCM
Tel: (08) 38 32 09 99

Chi nhánh Đà Nẵng

Add: 24 Haiphong Street, Danang,
Tel: (0511) 38 404 11

Liên hệ