Tuyển nhân viên tiếng Nhật

  21/08/18

MÔ TẢ: Dịch và soạn thảo các văn bản từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại. Thay mặt Ban giám đốc giao dịch trực tiếp khách hàng và đối tác bằng...

Tuyển nhân viên mua hàng điện tử

  21/08/18

MÔ TẢ: • Lập kế hoạch mua hàng theo định mức hàng tháng và kế hoạch sản xuất. • Tìm kiếm và thiết lập giao dịch với nhà cung cấp mới trong và ngoài nước...

Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng SMT

  21/08/18

MÔ TẢ: • Thực hiện bảo dưỡng thiết bị, máy móc sản xuất theo hướng dẫn hoặc định kỳ • Hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình vận hành sản xuất trong line SMT • Giải...