Đánh giá kết quả thực hiện dự án nâng cao năng lực cạnh tranh tại Manutronics

  21/08/18

(BNP) - Ngày 29/11, tại Bắc Ninh, Samsung Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Sở Công Thương Bắc Ninh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện “Dự án tư vấn,...

Manutronics Việt Nam: 100 ngày cải tiến thành công

  21/08/18

Sau thành công của Chương trình cải tiến năng suất lần 1 do Bộ Công Thương và Samsung hỗ trợ, Công ty CP Manutronics Việt Nam (Manutronics) đã chủ động triển khai...