SỰ KIỆN

  07/06/22
THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY VÀ NHẬN DIÊN THƯƠNG HIỆU

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý đối tác.
Trước tiên Công ty cổ phần Manutronic Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý công ty trong thời gian qua.
Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ. Công ty cổ phần Manutronic Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công và nhận diện thương hiệu tới Quý khách hàng và Quý đối tác như sau:
1. Thay đổi tên công ty, nhân diện thương hiệu với các thông tin chi tiết:
Nội dung Các thông tin cũ Thông tin sửa đổi
Tên công ty Công ty cổ phần Manutronics Việt Nam Công ty cổ phần Manutronic Việt Nam
Tên tiếng Anh MANUTRONICS
VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
MANUTRONIC
VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt MANUTRONICS VN MANUTRONIC VN

 2.  Kể từ ngày 08/01/2021, kính đề nghi quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho công ty chúng tôi theo thông tin đã được sửa đổi trên.
3. Việc đổi tên công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.
 
Vậy công ty cổ phần Manutronic Việt Nam xin thông báo để Quy công ty được biết và mong nhận được sự hợp tác thực hiện
Xin trân trọng cảm ơn./.