SỰ KIỆN

  07/06/22
Manutronic tham gia vào dự án phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory)
Ngày 24/05/2022, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Công Thương, Samsung Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Chương trình hỗ trợ tư vấn phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory) tại Bắc Ninh năm 2022
Chương trình tư vấn cải tiến, hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai chuyên sâu theo dự án phát triển Nhà máy thông minh (Smart Factory) tại 7 doanh nghiệp tiêu biểu trong đó có Công ty Cổ phần Manutronic Việt Nam.

Theo kế hoạch của dự án, các chuyên gia của Samsung sẽ đánh giá tình hình vận hành nhà máy hiện tại của Manutronic
theo tiêu chuẩn nhà máy thông minh. Căn cứ vào kết quả đánh giá, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tư vấn thiết lập nhà
máy thông minh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng, hoàn thiện các tiêu chuẩn và hệ thống vận hành giám sát, tăng
cường năng lực cạnh tranh cho  Manutronic, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng không chỉ của Samsung mà cả mạng
cung ứng toàn cầu.
Ngày 25/05/2022, đại diện nhóm tư vấn của Samsung Việt Nam và  Manutronic đã có buổi Kick off tại nhà máy Manutronic
với kế hoạch hành động chi tiết và cùng ký cam kết thể hiện sự quyết tâm trong việc triển khai các hoạt động để từng bước 
xây dựng Manutronic trở thành Nhà máy sản xuất thông minh tại Việt Nam theo kế hoạch triển khai của dự án.

Trong lễ “ kick off” Đại diện Ban giám đốc đã phát biểu  với sự quyết sẽ tích cực phát huy tinh thần lãnh đạo và trách nhiệm cao, 
cung cấp toàn bộ nguồn lực và nỗ lực tối đa thực hiện dự án để đạt được kết quả cao nhất theo mục tiêu theo phương châm “ Work smarter, not harder”  mà Ban giám đốc và toàn thể nhóm dự án đưa ra.